یک سوال بپرسید

کولر گازی - مدل EASY-30H11

خواب آرام با سیستم Sweet Dreams : دمای اتاق بر اساس نمودار دمای بدن شما در هنگام خواب تنظیم میشود . زیرا همانطور که میدانید دمای بدن انسان در طول زمان خواب تغییر میکند . به این ترتیب ضمن اطمینان از فراهم آوردن شرایط یک خواب آسوده برای شما , در مصرف انرژی در طول شب نیز صرفه جویی میشود .
24h177