یک سوال بپرسید

کولر گازی - مدل MISSION-30C3

قابلیت سرمایش در هوای بسیار گرم : کمپرسور پیشرفته کولرهای گازی مایدیا ضامن عملکرد بهینه دستگاه در دماهای بسیار بالا حتی تا 60 درجه سانتیگراد است . فن آوری به کاربرد شده در یونیت خارجی کولرهای گازی مایدیا , قطعات الکتریکی دستگاه را با 5 برابر بازده بیشتر نسبت به سایر کولرها خنک می کند .
30h104