یک سوال بپرسید

ساید بای ساید چهار درب - مدل HC-690WEN

تکنولوژی سرمایش سه گانه که با داشتن 3 اواپراتور مجزا ساید بای ساید چهار درب را به 3 بخش مستقل تقسیم میکند : 1 - قسمت یخچال 2- قسمت دارای طیف دمایی گسترده بین 7 تا -18 تنظیم می شود 3- قسمت انجماد فریزر
HQ-840WEN2